W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu mozna przeczytać w Polityce Prywatności.
Nasze Inspiracje 2019

Znaczenie przymierza Boga z Izraelem - CD MP3

$product['sName']
Cena: 24,00Wykładowca: Emanuel Machnicki

Rok wydania: 2016

Czas trwania: 7,5 h

 

Znaczenie przymierza Boga z Izraelem to zbiór prelekcji wygłoszonych na spotkaniach w Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja w ramach Misji Polska-Izrael.

 

1. Rola Izraela w czasach ostatecznych część 1 i 2

Apostoł Paweł zapowiada, że w czasach ostatecznych zbawiony będzie cały Izrael.

 

2. Duchowa jedność Żydów i nie-Żydów w Mesjaszu część 1 i 2

Jaka jest biblijna zależność pomiędzy Izraelem i Kościołem, i jakie jest tego znaczenie dzisiaj?

 

3. Ziemia Izraela w proroctwach

Dlaczego ziemia jest nierozerwalnie związana z wypełnianiem się biblijnych, proroczych zapowiedzi o Izraelu?

 

4. Ziemia Izraela w przymierzu część 1 i 2

Z jakich powodów ziemia Izraela jest ważna dla wierzących w Mesjasza Jezusa Chrystusa?

 

5. Przymierze z Abrahamem część 1 i 2

Jakich aspektów dotyczyło przymierze Boga z Abrahamem? Jakie były jego skutki?

 

 

Dostępne również w:

 

twój koszyk jest pusty

Nie masz jeszcze konta ?

zarejestruj się

koinonia-facebook