W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu mozna przeczytać w Polityce Prywatności.
Nasze Inspiracje 2019

Rodziny Patriarchów Biblijnych - CD MP3

$product['sName']
Cena: 19,00Wykładowca: James R. Koch
Czas trwania: 13,5 h
Rok wydania: 2006

Płyta zawiera wykłady pod tytułem „Rodziny Patriarchów Biblijnych”. Jest to wnikliwe i odkrywcze studium funkcjonowania rodziny na podstawie fragmentów I Księgi Mojżeszowej Pisma Świętego. Ciekawa i inspirująca analiza historii życia Abrahama, Jakuba i Izaaka skłania do wyciągnięcia praktycznych wniosków. Zdaniem uczestników seminarium specjalistycznego, w czasie którego zostały nagrane prezentowane przez nas wykłady, są to zarówno niesamowite studium problemów rodzinnych, jak i kwestii wiary i ufności Bogu. Pomagają odkryć własne dziedzictwo pokoleniowe oraz dowiedzieć się, jakie kroki należy podjąć, żeby zrzucić z siebie jarzmo dysfunkcji i rozpocząć drogę błogosławieństwa...

Autor jest terapeutą małżeńskim, rodzinnym i dziecięcym, Od 1982 roku prowadzi prywatną poradnię w San Jose w Kalifornii. Absolwent California State University i Azusa Pacific University. Pracę terapeuty rozpoczął po kilkuletnim okresie realizowania programów pomocy młodzieży.

twój koszyk jest pusty

Nie masz jeszcze konta ?

zarejestruj się

koinonia-facebook