W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu mozna przeczytać w Polityce Prywatności.
Dzień matki 2019 - Mama

Przyjaźń z Bogiem - CD MP3

$product['sName']
Cena: 24,00Wykładowca: Henryk Wieja

Czas trwania: 2 h 40 min

Rok wydania: 2013
 

 

1. Sługa czy przyjaciel / 41:19 min /
Według jakich kryteriów Bóg wypatruje przyjaciół? W jaki sposób Bóg
definiuje przyjaźń z Nim?


2. Uwalnianie Bożego pokoju / 37:13 min /
Jak przyjaźnić się z Duchem Świętym i rozpoznawać Jego poruszenie? Jak
uwalniać Ducha Pokoju i przemieszczać się tam, gdzie On sam chce się
przemieszczać?


3. Być partnerem Boga / 32:58 min /
W jaki sposób Bóg chce bezpośrednio z nami rozmawiać? Jak poprzez
post, modlitwę i ofiarność możemy działać w partnerstwie z Bogiem?


4. Szanowanie Bożych autorytetów / 49:21 min /
Bóg pragnie partnerstwa z ludźmi godnymi zaufania. Na czym polega
posłuszeństwo Bożemu porządkowi?

 

 

Dostępne również w:

 

twój koszyk jest pusty

Nie masz jeszcze konta ?

zarejestruj się

koinonia-facebook