W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu mozna przeczytać w Polityce Prywatności.
Nasze Inspiracje 2019

Pakiet: Stary Testament Dzisiaj I, II, III, IV

$product['sName']
Cena: 96,00 zł 67,20PAKIET CZTERECH PŁYT

 

 

Stary Testament dzisiaj I - CD MP3

 

Wykładowca: Kazimierz Barczuk
Czas trwania: 7,5h
Rok wydania: 2011

 

TEMATY WYKŁADÓW:

 

1. Na drodze do celu (46:10)

Aby gdzieś dojść, trzeba zrobić pierwszy, choćby najmniejszy krok.

2. Trzy razy w roku (48:25)

To mąż jako kapłan domu jest odpowiedzialny za uwielbienie Boga w swojej rodzinie.

3. Święcenie Bożego imienia (45:14)

Bóg powierzył nam swoje imię, jak niegdyś Izraelowi, i pragnie, abyśmy je święcili.

4. Cuda (47:07)

Cuda to przemyślane działanie Boga mające konkretny cel i sens.

5. Co jest najważniejsze? (39:40)

Jezus obiecuje, że jeżeli znajdziemy to, co w życiu jest najważniejsze, będziemy mieli wszystko.

6. Co to jest niebo? (36:16)

Niebo to nasza ojczyzna, gdzie Jezus przygotowuje nam miejsce na wieczność.

7. Wszystko ma swój czas  (56:30)

Nie osiągniemy szczęścia, jeśli nie sięgniemy po to, co jest nadprzyrodzone i wieczne.

8. Oddawanie czci Bogu (43:46)

Jeżeli wybieramy uwielbianie Boga, możemy w innym świetle zobaczyć nasze problemy.

9. Dwa wyjścia z Egiptu (33:16)

Izraelici musieli nauczyć się we wszystkim polegać na Bogu.

10. Znaczenie proroctw (37:52)

Pierwotnym celem proroctwa jest pomóc ludziom zrozumieć i rozpoznać czasy, w których żyją.

 

 

Stary Testamend dzisiaj II - CD MP3

 

Wykładowca: Kazimierz Barczuk
Czas trwania: 7 h
Rok wydania: 2013

 

Druga odsłona zagadnień związanych ze Starym Testamentem. Poznaj tło historyczne i kontekst wypowiedzi Jezusa Chrystusa. Dowiedz się, jakie jest prorocze znaczenie słów zapisanych w Biblii przed narodzinami Mesjasza. Jak łączą się ze sobą Stare i Nowe Przymierze.

 

1. Czerwona Krowa

Czego symbolem w Starym Testamencie jest złożenie w ofierze czerwonej krowy? Jak łączy się to z poddaniem Bogu i zrozumieniem istoty Przymierza?

 

2. Poleganie na Bogu
Symbolem Bożej ochrony i wybawienia nie jest twierdza, ale szałas. Mówi nam on o zaufaniu Bogu.

 

3. Życie zgodne z przymierzem

Dzięki Jezusowi, Bóg nie tylko przebacza nasze winy, ale wchodzi z nami w przymierze.

 

4. Boży rytm

Rozpoczynając od jednego człowieka i narodu, Bóg zaczął wprowadzać ludzkość w swój życiowy rytm.

 

5. Jak odnosić się do tego, co jest święte?

W Słowie Bożym znajdujemy listę rzeczy, miejsc, które nazywa ono świętymi. Jakie są Boże obietnice dla tych, którzy we właściwy sposób się do nich odnoszą?

 

6. Mojżesz jako lider

Jakie cechy charakteru powinien posiadać lider? Jak wykonać odpowiedzialne zadanie otrzymane od Boga?

 

7. Królewscy Kapłani

Bóg wybrał Izrael, aby był Jego szczególną własnością – Królewskim Kapłaństwem. Jak mają żyć kapłani, którzy są uczniami Jezusa Chrystusa?
 

8. Jak wyjść z przeciążenia systemu nerwowego?

Dzisiejszy postęp technologiczny i natłok informacji, prowadzą do przeciążenia naszego systemu nerwowego. Jakie rozwiązanie oferuje nam Bóg?
 

9. Boże Królestwo

Celem i kulminacją biblijnej wiary jest ustanowienie Królestwa Bożego, czyli rządów Boga na ziemi.
 

10. Jak mieć odpowiednią perspektywę w życiu?

Każdy z nas ma skłonności, aby koncentrować się na trudnościach w życiu. Jak patrzeć na życie z Bożej perspektywy?

 

 

Stary Testament dzisiaj III - CD MP3

 

Wykładowca: Kazimierz Barczuk
Rok wydania: 2014
Czas trwania: 5,5 h

 

Dzięki znajomości Starego Testamentu oraz kultury i obyczajów żydowskich otrzymamy nowe światło na omawiane fragmenty Słowa Bożego. Wykłady odkrywają część tajemnicy, o której mówił Jezus w słowach: „one (Pisma) składają świadectwo o mnie” (Ew. Jana 5:39).


TEMATY WYKŁADÓW:

 

1. Przebudzenie 32:50

Przebudzenia w historii Kościoła mają charakter krótkoterminowy. Boże poruszenie przychodzi, ale często bywa zatrzymane. Co zrobić, aby utrzymać przebudzenie na stałe?

 

2. Zakon wolności. Jak mieć dobrą przyszłość? 41:45

Dzięki ofierze Chrystusa nie jesteśmy zbawieni poprzez wypełnianie Zakonu, lecz z łaski. Nowy wymiar wolności mówi nam, jak mogą żyć ludzie odkupieni krwią Baranka.

 

3. Jak być czujnym i roztropnym? 32:41

Jak dziś traktujemy napomnienie z 1 Listu św. Piotra w obliczu zbliżającego się „końca wszystkiego”?

 

4. Początek „rewolucji” w narodzie izraelskim 42:19

Pokaż Bogu w poście i modlitwie, jak bardzo zależy ci na przełomie. On włoży w twoje serce swój plan działania.

 

5. Naród wspomagany przez Boga 35:51

Nie swemu szczęściu czy męstwu Izrael zawdzięczał wybawienie. Przyszło ono z Nieba, by rozgłaszano Imię Boga po całej ziemi.


6. Akt, którego nie trzeba rozumieć 35:24

To nie samo zrozumienie potrzeby zabicia Baranka i pomazanie jego krwią drzwi domów uratowało Izraelitów w Egipcie. Ratunkiem było posłuszeństwo: przyjęcie i zastosowanie tego zalecenia.

 

7. Pascha duchowa i fizyczna 30:32

W Słowie Bożym czytamy o dwóch wyjściach z niewoli, jakie miały miejsce w czasie Święta Przaśników. Czym różniły się te dwa wydarzenia?

 

8. Światło dla narodów 25:12

Jerozolima odegra kluczowe znaczenie w czasie powtórnego przyjścia Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Jakie miejsce zajmuje ona dzisiaj w naszym sercu?


9. Boże serce w odniesieniu do narodu żydowskiego 34:11

Ewangeliczna historia o Synu Marnotrawnym mówi o miłującym ojcu. Przypowieść pokazuje także brak zrozumienia ojcowskiego serca ze strony starszego syna.

 

10. Spotkania Jezusa z pojedynczymi ludźmi 21:12

Na co wskazują nam spotkania Jezusa z bogatym młodzieńcem oraz z faryzeuszem o imieniu Nikodem, o których czytamy w Ewangeliach?

 


Stary Testament dzisija IV - CD MP3

 

Wykładowca: Kazimierz Barczuk
Rok wydania: 2015
Czas trwania: 5,5 h

 

Jezus Chrystus w swoich wypowiedziach odnosił się do kultury narodu żydowskiego.

Kiedy znamy i rozumiemy hebrajski kontekst, możemy lepiej rozumieć przesłanie Ewangelii.

Wykłady te pomagają spojrzeć z szerszej perspektywy na wielki Boży plan zbawienia dla ludzkości.

 

1. Co możesz dzisiaj zrobić dla siebie? 36:28

Bóg nakazał Noemu zbudować arkę, by ocalić siebie i swoją rodzinę. Jezus Chrystus daje dzisiaj możliwość ratunku każdemu człowiekowi. Ta decyzja może pomóc uratować innych.

 

2. Szlachetne drzewo oliwne 40:24

Apostoł Paweł pisze, że odłamane gałęzie zostaną ponownie wszczepione w swoje drzewo. Jaka powinna być nasza postawa serca, by naturalne gałęzie rozpoznały swoje miejsce?

 

3. Dlaczego powinniśmy przychodzić do zgromadzenia? 25:02

Bóg szczególnie lubi przebywać w miejscach, w których gromadzą się ludzie wierzący w Niego.

 

4. O czym mówi Święto Purim? 38:25

Księga Estery jest jedyną księgą, gdzie Bóg nie jest wymieniony bezpośrednio. Dlaczego tak jest? Jak żyć w trudnych czasach, kiedy wydaje się, że realność Boga jest ukryta?

 

5. Celem Prawa jest Chrystus 29:54

Jezus wypełnił Boże Prawo całkowicie. On nie tylko nie unieważnił Prawa, ale nadał mu głęboki sens.

 

6. Nawet w beznadziei możesz mieć nadzieję 28:39

W Bożych obietnicach jest gwarancja, której nic nie jest w stanie naruszyć. Jaką pociechę odnalazł Jeremiasz, kiedy pisał Księgę Trenów i szczerze wyraził swój ból i swoje położenie?

 

7. Dlaczego Bóg dał Prawo? 27:35

Czy Chrystus był pod Prawem czy ponad? Czy Boży naród istniałby bez Prawa? Izrael miał wypełnić rolę Królewskiego Kapłaństwa. A jaki jest cel Prawa w życiu chrześcijan?

 

8. Ku wolności 27:15

Wyzwolenie z Egiptu było zapowiedzią, a ratunek w Jezusie Chrystusie to ostateczne Boże rozwiązanie.

 

9. Jedyna osoba, która mogła zbawić ludzkość 31:11

Jezus nie był zrodzony z nasienia ludzkiego, a więc nie był potomkiem Adama, ponieważ  został poczęty z Ducha Świętego. Dzięki temu mógł stać się najdoskonalszą ofiarą za nasze grzechy.

 

10. Co znaczy uświęcać Boże Imię? 32:19

Imię Boga jest Święte i wymaga właściwego podejścia. Jaka postawa człowieka uświęca Boże Imię?

 

twój koszyk jest pusty

Nie masz jeszcze konta ?

zarejestruj się

koinonia-facebook