W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu mozna przeczytać w Polityce Prywatności.
Nasze Inspiracje 2019

Kto jadł obiad z Abrahamem?

$product['sName']
Cena: 26,90Autor: Asher Intrater

 

 

W wielu miejscach Pisma Świętego jest mowa o pewnej postaci. Aby zrozumieć, kim jest ta postać, musimy zmierzyć się z naszym dotychczasowym sposobem pojmowania Boga i Jezusa Mesjasza.

Dostrzeżenie związku pomiędzy Aniołem Pana w Starym Testamencie i postacią Jezusa, Jeszuy Mesjasza, w Nowym Testamencie jest wyzwaniem zarówno dla chrześcijańskiego, jak i dla żydowskiego światopoglądu. Książka ta ma za zadanie pobudzić do namysłu i zbudować most łączący żydowskie i chrześcijańskie zrozumienie Biblii.

Głównym jej celem jest przedstawienie tego, w jaki sposób Bóg objawia się w Piśmie Świętym oraz jak opisana jest w nich natura Jezusa Chrystusa. Odkrycie tej prawdy jest dla nas priorytetem.

Zadaniem tej książki jest także:

  1. Głębsze poznanie żydowskich korzeni wiary chrześcijańskiej.
  2. Ukazanie tego, w jaki sposób Jeszua (Jezus) Mesjasz został przedstawiony już w Pismach Starego Testamentu.
  3. Wykazanie, że Biblia jest spójna od początku do końca.

 

O Autorze:

Asher Intrater jest dyrektorem Revive Israel Ministries, organizacji łączącej tych, którzy działają na rzecz przebudzenia w Izraelu. Jest także założycielem Kongregacji Ahavat Jeszua w Jerozolimie. Ukończył studia na Uniwersytecie Harvarda, w Koledżu Hebrajskim Baltimore oraz w Mesjańskim Instytucie Biblijnym. Jest autorem wielu książek i publikacji w języku hebrajskim i angielskim, w tym Covenant Relationships, What Does the Bible Really Say about the Land oraz From Iraq to Armageddon. Asher i jego żona Betty mają czwórkę dzieci i mieszkają na obszarze Jerozolimy.

 

 

SPIS TREŚCI

 

Przedmowa: Czy można zobaczyć Boga?

Część pierwsza: Patriarchowie

Rozdział pierwszy: Kto jadł obiad z Abrahamem?

Rozdział drugi: Kto kopnął Jakuba w nogę?

Rozdział trzeci: W jakim celu Jeszua został obrzezany?

Część druga: Okres pustyni

Rozdział czwarty: Anioł Jahwe

Rozdział piąty: Kto napisał dziesięcioro przykazań?

Rozdział szósty: Jeszua i prawo moralne

Część trzecia: Podbój

Rozdział siódmy: Naczelny Dowódca

Rozdział ósmy: Kto stoczył bitwę o Jerycho?

Rozdział dziewiąty: Podbój ziemi obiecanej

Część czwarta: Prorocy

Rozdział dziesiaty: Kto siedzi na tronie?

Rozdział jedenasty: Moje oczy ujrzały Króla

Rozdział dwunasty: Syn Człowieczy

Część piąta: Objawienie

Rozdział trzynasty: Kim jest Pałający Ogniem?

Rozdział czternasty: Apostoł Jan i objawienie z wysokości

Podsumowanie: Tajemniczy człowiek

 

Dodatki

Dodatek pierwszy: Wykaz odnośników

Dodatek drugi: Anioł o Bożej naturze

Dodatek trzeci: Jehowa czy Jahwe

Dodatek czwarty: Jahwe i Jeszua

Dodatek piąty: Przestrzeganie Szabatu

Dodatek szósty: Po szczeblach Ewangelii i Prawa

Dodatek siódmy: Odnowienie wszystkich rzeczy

Dodatek ósmy: Niebo i ziemia

Dodatek dziewiąty: Przed założeniem świata

Dodatek dziesiąty: Jako człowiek i w pełni chwały

Dodatek jedenasty: Boży i Dawidowy

Dodatek dwunasty: Podłoże naukowe

O autorze

Wywiad z Asherem Intraterem

Pastor Kazimierz Barczuk o książce


twój koszyk jest pusty

Nie masz jeszcze konta ?

zarejestruj się

koinonia-facebook