W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu mozna przeczytać w Polityce Prywatności.
Projekt Jesień pełna inspiracji

Chrystus w nas - CD MP3

$product['sName']
Cena: 19,00Wykładowca:Henryk Wieja
Czas trwania:  2,5h
Rok wydania: 2010
Człowiek jako miejsce obecności Boga

 

Człowiek jako miejsce przebywania Boga

Wykładowca przybliża historie Skrzyni Przymierza oraz istotę znaczenia Przybytku zbudowanego przez Mojżesza, jako miejsca przebywania Boga. Ostatnim etapem w tej historii jest ustanowienie Kościoła, Ciała Jezusa Chrystusa jako Przybytku w nowym wymiarze. Od jakości naszego życia zależy, czy Duch Święty ma swobodę działania w nas, ludziach. On pragnie przejawiać się w naszym umyśle, emocjach, wyborach.

 

Chrystus w nas – obecność Bożej chwały

Po upadku, jaki miał miejsce w ogrodzie Eden, człowiek stał się samoświadomy. Pragnieniem Stwórcy od tego czasu jest, by przywrócić mu w miejsce samoświadomości, świadomość istoty Boga. Pomóc w tym miały ustanowione przez Niego trzy święta, które przypominają, ze jesteśmy istotami duchowymi. Bóg pragnie, abyśmy poszerzali zasięg naszego oddziaływania, jako miejsca, w którym przebywa święty Bóg. To Chrystus w nas czyni różnice.

 

Chrystus w nas – moc modlitwy z nałożeniem rak

Biblia mówi o czterech aspektach modlitwy z nałożeniem rak. Bóg zobowiązał mężów, ojców, kapłanów, by wypowiadali słowa błogosławieństwa, nakładając ręce na tych, którzy zostali powierzeni ich opiece. Jezus mówił także o tym, że wierzący będą kłaść ręce na chorych, a Bóg ich będzie uzdrawiał. Innym aspektem nakładania rak jest modlitwa o udzielenie Ducha Świętego. Z kolei czwarty aspekt modlitwy z nałożeniem rak dotyczy wprowadzenia w urząd w Kościele. Słowo Boże określa bardzo jednoznaczne zasady dotyczące nakładania rak na druga osobę i przestrzega przed niewłaściwym stosowaniem.

twój koszyk jest pusty

Nie masz jeszcze konta ?

zarejestruj się

koinonia-facebook