W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu mozna przeczytać w Polityce Prywatności.
Sam na sam z Bogiem

Stary Testament dzisiaj V - CD MP3

$product['sName']
Cena: 24,00Wykładowca: Kazimierz Barczuk
Rok wydania: 2019
Czas trwania: 4 godz. 50 min

 

Stary Testament wskazuje na przyjście Mesjasza i ostateczne wyzwolenie człowieka z niewoli śmierci. Mimo że w Jezusie Chrystusie Bóg zawarł z ludźmi Nowe Przymierze, to nie odwołuje On poprzednich praw, lecz je dopełnia. Dzięki temu jako ludzie wierzący możemy dzisiaj korzystać z bogactwa mądrości i obietnic nadanych Narodowi Wybranemu.

 

1. Wybierz życie
Zamiast pogoni za rzeczami doczesnymi w oczekiwaniu na śmierć, Bóg oferuje: „Wybierz Chrystusa – wybierz życie”.


2. Oczyszczenie serca
Bóg zlecając wybudowanie Namiotu Zgromadzenia, miał na uwadze jego głębsze znaczenie.


3. Życie w harmonii z Bogiem
Następstwem otwarcia się głębin ziemskich są kataklizmy. Są jednak głębie, z których tryska źródło życia.


4. Jak panować nad swoimi emocjami
Biblia określa człowieka opanowanego jako kogoś, kto postępuje tak, jak chce Pan Bóg, a nie według swojego zamysłu.


5. Współpraca w wyznaczonym przez Boga zadaniu
Powołaniem Ludu Bożego zarówno w Starym, jak i Nowym Przymierzu jest bycie świadkami Boga na ziemi.


6. Przed przyjściem Mesjasza
Jedynie zgłębiając proroctwa zapisane w Torze zrozumiemy, co dziś dzieje się w Izraelu i narodach.


7. Wszystkie drogi prowadzą do Jerozolimy
W Biblii czytamy o dwóch Jerozolimach – dolnej oznaczającej miasto fizyczne – widzialne i górnej duchowej – niewidzialnej.


8. Dlaczego Tora została dana na Górze Synaj?
Zastanawiający jest fakt, że Tora została nadana jeszcze przed wejściem do Ziemi Obiecanej.


9. „Uczyńmy człowieka”
Kiedy Bóg tworzył świat, powiedział: „uczyńmy człowieka” (Ks. Rodz. 1:26). Słowa te mogą być rozumiane również w szerszej perspektywie.


10. Zaufanie
Prorok Jeremiasz pisze, że poleganie na Bogu ma odbicie w pokoju ducha. Czym jest praktycznie zaufanie Stwórcy?
 

 

Dostępne również w:

 

twój koszyk jest pusty

Nie masz jeszcze konta ?

zarejestruj się

Nasze Inspiracje online p.
Nasze Inspiracje online
koinonia-facebook