W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu mozna przeczytać w Polityce Prywatności.
Sam na sam z Bogiem

Zwroty

I. Zwroty

Zgodnie z Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z 2014 r.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w Sklepie internetowym.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy przekazać informację do Wydawnictwa Koinonia o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. przesłać pismo pocztą na adres:

Wydawnictwo Koinonia

Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja

ul. 3 Maja 14

43-450 Ustroń;

lub faksem na numer: (33) 854 18 14(33) 854 18 14;

lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@koinonia.org.pl).

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego mogą Państwo skorzystać.

Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Wydawnictwo Koinonia dokona zwrotu należności zgodnie z zapisami §11 Regulaminu

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

II. Reklamacje

1. Wydawnictwo Koinonia jest odpowiedzialne wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Wydawnictwo Koinonia. 

2. Wydawnictwo Koinonia w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Wydawnictwo Koinonia Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Wydawnictwa Koinonia i opisem reklamacji. Przesyłkę należy przesłać na poniższy adres:

Wydawnictwo Koinonia

Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja

ul. 3 Maja 14

43-450 Ustroń

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Wydawnictwa Koinonia (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).

5. W przypadku, gdy produkt odebrany został osobiście w Sklepie Firmowym, reklamacje należy składać właśnie w Sklepie Firmowym lub stosownie do postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Wydawnictwo Koinonia niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Wydawnictwo Koinonia zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Wydawnictwa Koinonia z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Wydawnictwu Koinonia za nabycie danego produktu.

 

8. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

twój koszyk jest pusty

Nie masz jeszcze konta ?

zarejestruj się

Nasze Inspiracje online p.
Nasze Inspiracje online
koinonia-facebook